Περιήγηση: Πολυτεχνείο 2015

Ιστορία
Η τελευταία εκπομπή του ελεύθερου Ραδιοφωνικού Σταθμού του Πολυτεχνείου, μπροστά στις ερπύστριες των τανκς…

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Οι αγώ­νες του Νοέμ­βρη του 1973 που κορυ­φώ­θη­καν στις 17 στο Πολυ­τε­χνείο, απο­τε­λούν κορυ­φαία εκδή­λω­ση της εφτάχρονης…