Περιήγηση: Πού έχει κίνηση

Επικαιρότητα
LIVE η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας: Ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική — Πού υπάρχουν προβλήματα

LIVE η κίνη­ση στους δρό­μους της Αθή­νας: Ουρές χιλιο­μέ­τρων έχουν σχη­μα­τι­στεί από νωρίς το πρωί στην Εθνι­κή Οδό Αθη­νών-Λαμί­ας εξαι­τί­ας τροχαίου.…