Περιήγηση: Πρεσβεία Ισραήλ

Κοινωνία
Ακυρώθηκε συναυλία στην Αθήνα της ισραηλινής πρεσβείας υπό την πίεση του λαού

Κάτω από τις σφο­δρές αντι­δρά­σεις πλή­θους συντε­λε­στών της συναυ­λί­ας, του Πανελ­λη­νί­ου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, αλλά και του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινήματος,…