Περιήγηση: Πρωτομαγιά καιρός

Επικαιρότητα
Χαλάει ο καιρός από απόψε, βροχές και καταιγίδες – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

Μετα­βο­λή θα παρου­σιά­σει ο και­ρός από το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής 29/04, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστεροσκοπείου…