Περιήγηση: Πυραυλική επίθεση

Επικαιρότητα
Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 40 τραυματίες από πυραυλική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ

Του­λά­χι­στον 10 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και περισ­σό­τε­ροι από 40 τραυ­μα­τί­στη­καν σε ρωσι­κή πυραυ­λι­κή επί­θε­ση σε εμπο­ρι­κό κέντρο στην πόλη Κρε­μεν­τσούκ στην…