Περιήγηση: Πυρκαγιά

Επικαιρότητα
Αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης — Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα

Μάχη με τις ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις δίνουν οι δυνά­μεις πυρό­σβε­σης ενώ η πολι­τι­κή προ­στα­σία είναι σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα και σήμε­ρα Σάβ­βα­το 26/8…