Περιήγηση: Πόρτο Γερμενό

Επικαιρότητα
Φωτιά τώρα: Πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη — Έκτακτη ενημέρωση στις 18:00 από την Πυροσβεστική

Έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση από τον εκπρό­σω­πο Τύπου της Πυρο­σβε­στι­κής για τις δασι­κές πυρ­κα­γιές θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα στις 18.00. Σημειώ­νε­ται ότι βρίσκεται…