Περιήγηση: Ριζούπολη

Σκίτσα
«ANTINAZI PAS»

Δεν ξέχα­σαν τη μεθαυ­ρια­νή επέ­τειο της δολο­φο­νί­ας του Παύ­λου Φύσ­σα από τον χρυ­σαυ­γί­τη Ρου­πα­κιά, οι οπα­δοί του ΠΑΣ και βρήκαν…