Περιήγηση: Στάθης

Σκιτσογράφοι
Κωλοτούμπες ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛαστικά μνημόνια με το πενάκι του ΣΤΑΘΗ

Γρά­φει ο Γ. Κ. Ρετσια­νί­της // Χαμό­γε­λα, έστω και αμυ­δρά, μέσα στην κατα­θλι­πτι­κή ατμό­σφαι­ρα της μνη­μο­νια­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,…