Περιήγηση: Συμφωνίες του Μινσκ

Επικαιρότητα
Μ. Ζαχάροβα: Το Κίεβο δεν σεβάστηκε τις συμφωνίες του Μινσκ, έχασε το δικαίωμα να διατηρήσει τα σημερινά εδάφη του

Η στά­ση της Ουκρα­νί­ας στις συμ­φω­νί­ες του Μινσκ της έχουν αφαι­ρέ­σει το δικαί­ω­μα να έχει ένα κυρί­αρ­χο κρά­τος εντός των…