Περιήγηση: Σύμπραξη Εκδίκησης

Επικαιρότητα
Στην φυλακή οι έξι που συνελήφθησαν για την τρομοκρατική οργάνωση “Σύμπραξη Εκδίκησης”

Στην φυλα­κή οδη­γή­θη­καν μετά τις απο­λο­γί­ες τους οι έξι κατη­γο­ρού­με­νοι για συμ­με­το­χή στην τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση “Σύμπρα­ξη Εκδί­κη­σης”, για την οποία…