Περιήγηση: ΤΕ Λάρισας ΚΚΕ

Πολιτική
ΤΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ: Όχι στην συναυλία «ξέπλυμα» — Καμιά συναίνεση στους αμερικανοΝΑΤΟικούς πολεμικούς σχεδιασμούς

«Την ώρα που καθη­με­ρι­νά μεγα­λώ­νει η ανη­συ­χία του ελλη­νι­κού λαού για τις επι­πτώ­σεις από την εμπλο­κή της χώρας μας στους…