Περιήγηση: Το τέλος της αθωότητας

Εκδηλώσεις
«Το τέλος της αθωότητας» και η «Ασυμβίβαστη Γενιά» στον κινηματογράφο «Αιολία» (ΔΩΡΕΑΝ)

«Το τέλος της αθω­ό­τη­τας» και η «Ασυμ­βί­βα­στη Γενιά» θα προ­βλη­θούν στο δημο­τι­κό θερι­νό κινη­μα­το­γρά­φο Και­σα­ρια­νής «Αιο­λία» (Φιλα­δελ­φεί­ας και Σολω­μο­νί­δου) την…