Περιήγηση: τρακτέρ

Κοινωνία
Υπό την απόφασιστικότητα των αγροτών υποχωρεί η κυβέρνηση και «επιτρέπει» την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα

Μπρο­στά στην απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα των αγρο­τών και το κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης από εργα­ζό­με­νους, συντα­ξιού­χους και νεο­λαίο η κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­στη­κε να υπο­χω­ρή­σει και…

Επικαιρότητα
Λάρισα: Οι αγρότες έστειλαν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση — Σύσκεψη των μπλόκων την Κυριακή στη Νίκαια

Σαφές μήνυ­μα κλι­μά­κω­σης του αγώ­να για την επι­βί­ω­ση τους έστει­λαν οι αγρό­τες της Θεσ­σα­λί­ας με το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στην κεντρική…