Περιήγηση: Τρόλεϊ

Επικαιρότητα
Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή έως και Δευτέρα του Πάσχα

Με ειδι­κό πρό­γραμ­μα, αραιά δρο­μο­λό­για, θα λει­τουρ­γή­σουν από σήμε­ρα Μεγά­λη Παρα­σκευή έως και τη Δευ­τέ­ρα του Πάσχα τα Μέσα Μαζικής…

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Αποσύρονται όλα τα λεωφορεία και τρόλεϊ — Προβλήματα και στα μέσα σταθερής τροχιάς

Απο­σύ­ρο­νται από την κυκλο­φο­ρία άμε­σα όλα τα λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ, λόγω της χιο­νό­πτω­σης στην Αττι­κή. Σύμ­φω­να με τον ΟΑΣΑ, τα…

Κοινωνία
Επέτειος Πολυτεχνείου: Κλειστοί σταθμοί του μετρό και τροποποιήσεις σε δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Μετα­βο­λές και τρο­πο­ποι­ή­σεις στα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς θα επέλ­θουν αύριο, Τετάρ­τη 17 Νοεμ­βρί­ου, λόγω των εκδη­λώ­σε­ων για την…