Περιήγηση: Τρόλεϊ

Επικαιρότητα
Τα τελευταία δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Κυριακή 31 Δεκεμβρίου

Νωρί­τε­ρα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν και φέτος τα τελευ­ταία δρο­μο­λό­για των Μέσων Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, το βρά­δυ της Παρα­μο­νής Πρω­το­χρο­νιάς, Κυρια­κή 31 Δεκεμβρίου.…

Κοινωνία
Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Δευτέρα 1 Μαΐου

Μαζι­κές οι απερ­γί­ες και οι δια­δη­λώ­σεις και τη φετι­νή Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, καθώς εκα­το­ντά­δες συν­δι­κά­τα συμ­με­τέ­χουν στον εορ­τα­σμό της. Δεμέ­να θα…

Κοινωνία
Μεγάλο Σάββατο: Πώς θα λειτουργήσουν Βαρβάκειος, σούπερ μάρκετ, καταστήματα και μέσα μαζικής μεταφοράς

Ανοι­χτή σήμε­ρα η αγο­ρά για τα ψώνια της τελευ­ταί­ας στιγ­μής για να συμπλη­ρω­θούν τα απα­ραί­τη­τα για το πασχα­λι­νό τρα­πέ­ζι καθώς…