Περιήγηση: Τσαμπίκα Φεσάκη

Εκδηλώσεις
Τελευταίες παραστάσεις για το «Μετά την Βάρκιζα»

Μέχρι τις 13 Γενά­ρη — όπως ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη — θα παί­ζε­ται η παρά­στα­ση «Μετά την Βάρκιζα»του Μυρώ­δη Αδαμίδη,σε σκη­νο­θε­σία Κων­στα­ντί­νου Κων­στα­ντό­που­λου, στο θέα­τρο «Αλκμή­νη», κάθε Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το στις…