Περιήγηση: Υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ματιές στην Επικαιρότητα
Τέρας…

Η είδη­ση πραγ­μα­τι­κά σοκά­ρει. Μια σωμα­τι­κά υγι­ής 28χρονη από την Ολλαν­δία απο­φά­σι­σε να υπο­βλη­θεί σε ευθα­να­σία εξαι­τί­ας ψυχο­λο­γι­κών προ­βλη­μά­των που…