Περιήγηση: Φιλορώσοι

Επικαιρότητα
Αυτοκινητοπομπή υπέρ της Ρωσίας στο κέντρο της Αθήνας — Με ρωσικές σημαίες και «Ζ» στα αυτοκίνητα

Αυτο­κι­νη­το­πο­μπή υπο­στη­ρι­κτών της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης βρί­σκε­ται εδώ και λίγη ώρα σε εξέ­λι­ξη στο κέντρο της Αθή­νας. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες κρα­τούν σημαίες…