Περιήγηση: Φραγκίσκα Μεγαλούδη

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Με επιτυχία έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Στη χώρα των Κιμ» στη Βέροια

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου (μετα­ξύ τους ο αντι­δή­μαρ­χος Παι­δεί­ας Βέροιας Γ. Σοφια­νί­δης) πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Κυρια­κής 19/11 στην «ΕΛΙΑ»…