Περιήγηση: Χιμάρα

Επικαιρότητα
Αλβανία: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Χιμάρας Φ. Μπελέρης

Το πρω­το­δι­κείο Αυλώ­νας απο­φά­σι­σε την προ­φυ­λά­κι­ση του υπο­ψή­φιου δημάρ­χου της Χιμά­ρας, Φρέ­ντυ Μπε­λέ­ρη και την μετα­φο­ρά στις φυλα­κές των Τιράνων.…