Περιήγηση: 50ό Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Εκδηλώσεις
50ό Φεστιβάλ ΚΝΕ — “Οδηγητή”: Από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής ξεκίνησε το ταξίδι: Γράφουμε Ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο 🎈Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός! 🎶🎥 ΦΩΤΟ

Από τον ιερό τόπο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου στην Και­σα­ρια­νή, εκεί που την 1η Μάη του 1944 εκτε­λέ­στη­καν 200 κομ­μου­νι­στές, το Φεστιβάλ…

Εκδηλώσεις
50ό Φεστιβάλ ΚΝΕ — Οδηγητή: Νέοι ξεναγούνται στην έκθεση — αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά του 1944 στο χώρο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής _ΦΩΤΟ

Πλή­θος κόσμου έχει γεμί­σει ήδη τον ιστο­ρι­κό χώρο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου στην Και­σα­ρια­νή αυτή την ώρα, για τη μεγά­λη πρώ­τη εκδήλωση…

Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Ξεκινάει το ταξίδι του 50ού φεστιβάλ ΚΝΕ — “Οδηγητή” Μεγάλη συναυλία — αφιέρωμα στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Κυριακή 28 Απρίλη 🎥 SPOT

Video of 50ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή | Και­σα­ρια­νή «Γρά­φου­με Ιστο­ρία, αλλά­ζου­με τον κόσμο — Το μέλ­λον μας είναι ο σοσια­λι­σμός!». Αυτό…

Κοινωνία
Ξεκινάει το «ταξίδι του» το 50ού Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή – Πρώτος σταθμός το Σκοπευτήριο Καισαριανής την Κυριακή 28 Απριλίου

«“Γρά­φου­με ιστο­ρία, αλλά­ζου­με τον κόσμο — Το μέλ­λον μας είναι ο σοσια­λι­σμός!”. Αυτό είναι το σύν­θη­μα του 50ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ…