Περιήγηση: Defend Europe

Κοινωνία
Εδιωξαν οι Κρητικοί το ρατσιστόπλοιο C‑STAR — Ποιοι είναι και ποια η …αποστολή τους

«Ανε­πι­θύ­μη­το» στην Κρή­τη οι ρατσι­στές και πορεία ανα­χώ­ρη­σης βρί­σκε­ται από τα ξημε­ρώ­μα­τα το πλοίο του ακρο­δε­ξιού κινή­μα­τος «Defend Europe» μετά τις αντιδράσεις…