Περιήγηση: Elon Musk

Διεθνή
«Θα κάνουμε πραξικόπημα όπου θέλουμε»: Ο “Mr. Tesla” Έλον Μασκ υπέρ των ιμπεριαλιστικών πραξικοπημάτων.…

Σάλο έχει προ­κα­λέ­σει στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης — και όχι μόνο — ο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος  της Tesla και της SpaceX…