Περιήγηση: Ford

Διεθνή
ΗΠΑ: Σε σημαντικές αυξήσεις μισθών αναγκάστηκε να συμφωνήσει η «Ford» λόγω της απεργίας

Σε συμ­φω­νία για σημα­ντι­κές αυξή­σεις εξα­να­γκά­στη­κε η «Ford» λόγω της απερ­γί­ας των εργα­τών σε εργο­στά­σια της πολυ­ε­θνι­κής. Το σωμα­τείο των εργα­ζο­μέ­νων στις αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες των…

Διεθνή
ΗΠΑ: Σε απεργία κατεβαίνουν και οι εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της «Ford»

Περί­που 8.700 εργα­ζό­με­νοι στο μεγα­λύ­τε­ρο παγκο­σμί­ως εργο­στά­σιο της αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας «Ford» ‑στις κεντρι­κές ΗΠΑ- ξεκί­νη­σαν χθες Τετάρ­τη απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, έπει­τα από έκκλη­ση του…

Διεθνή
10 Πασίγνωστες Εταιρίες που συνεργάστηκαν με την Ναζιστική Γερμανία ‑Ford ( Μέρος Ι και τελευταίο)

   Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Εκτός από τον ίδιο τον ιδρυ­τή της Ford που ήταν ένας δια­βό­η­τος αντι­ση­μι­τι­στής η εται­ρεία Ford συνερ­γά­στη­κε με το…