Περιήγηση: Medicanes

Κοινωνία
Πιθανότητα να χτυπήσει μεσογειακός κυκλώνας από βράδυ Πέμπτης μέχρι την Κυριακή — Τι είναι και πώς δημιουργούνται

Πολύ μεγά­λη είναι η πιθα­νό­τη­τα σχη­μα­τι­σμού του μεσο­γεια­κού κυκλώ­να αργά το βρά­δυ της Πέμ­πτης στο Νότιο Ιόνιο, με βάση τα…