Περιήγηση: push backs

Κοινωνία
Επαναπροωθήσεις της Ιταλία σε «μπουντρούμια» ελληνικών εμπορικών πλοίων (ΦΩΤΟ)

Ρεπορ­τάζ απο­κα­λύ­πτει το pushbacks της Ιτα­λί­ας με ελλη­νι­κά πλοία υπό απάν­θρω­πες συν­θή­κες. Αιτού­ντες άσυ­λο ‑ανά­με­σά τους γυναί­κες και παι­διά–  κρατούνται…