Περιήγηση: self tests

Παιδεία
Έως αύριο Σάββατο η διάθεση των δυο πρώτων self tests για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών

Έως αύριο Σάβ­βα­τος (5/6) ‑εργά­σι­μες ώρες, πλην διη­με­ρεύ­σε­ων και δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων των φαρ­μα­κεί­ων- μπο­ρούν να προ­μη­θευ­τούν από τα φαρ­μα­κεία τα δύο…