Περιήγηση: WFP

Διεθνή
Παραδοχή Μπλίνκεν: Το 100% του πληθυσμού στη Γάζα υποφέρει από «οξεία επισιτιστική ανασφάλεια»

Το σύνο­λο του πλη­θυ­σμού της Γάζας υπο­φέ­ρει από “οξεία επι­σι­τι­στι­κή ανα­σφά­λεια”, δήλω­σε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Άντο­νι Μπλίνκεν,…