Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έξι χρόνια για τη μία και πέντε για τη δεύτερη απόπειρα βιασμού στον Π. Φιλιππίδη

Το δικα­στή­ριο, με ομό­φω­νη από­φα­σή του, επέ­βα­λε στον Πέτρο Φιλιπ­πί­δη έξι έτη κάθειρ­ξης για την πρώ­τη από­πει­ρα βια­σμού και πέντε έτη για τη δεύτερη.

Η εισαγ­γε­λέ­ας πρό­τει­νε συνο­λι­κή ποι­νή κάθειρ­ξης οκτώ ετών.

Το δικα­στή­ριο ομό­φω­να επέ­βα­λε συνο­λι­κή ποι­νή κάθειρ­ξης 8 ετών. Όπως ανα­κοί­νω­σε η πρό­ε­δρος ποι­νή βάσης είναι τα έξι χρό­νια για την πρώ­τη πρά­ξη και δύο χρό­νια για την δεύ­τε­ρη πράξη.

Το δικα­στή­ριο εξε­τά­ζει πλέ­ον το θέμα της χορή­γη­σης ή μη ανα­στο­λής στην έφε­ση του κατηγορούμενου.

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο