Συντάκτης iraklis3

Ατέχνως
Ράφα: Πυρκαγιά που προκλήθηκε από ισραηλινή επιδρομή η αιτία θανάτου των 45 αμάχων

Η ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε ότι, σύμ­φω­να με τα αρχι­κά ευρή­μα­τα της έρευ­νας για το πολύ­νε­κρο «περι­στα­τι­κό» στην Ράφα, ισραη­λι­νή αεροπορική…

Διεθνή
Εισαγγελέας Δικαστηρίου Χάγης: «Κανείς δεν επιτρέπεται να διαπράττει εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

«Σε κανέ­ναν δεν επι­τρέ­πε­ται να δια­πράτ­τει εγκλή­μα­τα πολέ­μου ή εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας», δήλω­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικαστηρίου…