Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιατί τώρα το έχω και με έχει ανάγκη, ίσως πιο πολύ από πριν

Γρά­φει ο Πάνος Ζάχα­ρης //

ΚΚΕ. Για­τί θέλω στην Ευρώ­πη της Λεπέν, του Γιά­τσε­νιουκ και του Μιχα­λο­λιά­κου να υπάρ­χουν άνθρω­ποι που δεν φοβού­νται να σηκώ­σουν χαμο­γε­λώ­ντας τη σημαία με το σφυροδρέπανο.

ΚΚΕ. Για­τί γου­στά­ρω κάτι παλα­βούς που τρο­λά­ρουν τους «συμ­μά­χους» στέλ­νο­ντας Νατοϊ­κά άρμα­τα στην αγο­ρά της Θεσσαλονίκης.

ΚΚΕ. Για­τί δεν θέλω ποτέ να το «βου­λώ­σει η ντου­ντού­κα του Σάβ­βα του Τσιμπόγλου».

ΚΚΕ. Για­τί η Ακρό­πο­λη είναι ομορ­φό­τε­ρη όταν δια­ο­λο­στέλ­νει τους φονιάδες.

ΚΚΕ. Για­τί θέλω να ψηφί­ζω το ίδιο κόμ­μα με τον Σιφω­νιό και όχι με τη Γιάννα.

ΚΚΕ. Για­τί τώρα το έχω και με έχει ανά­γκη, ίσως πιο πολύ από πριν.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο