Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γράφει ιστορία ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Στέ­φα­νος Τσι­τσι­πάς νίκη­σε τον «κακό του δαί­μο­να» Ράφα Ναδάλ για πρώ­τη φορά στην καριέ­ρα του, με 2–1 σετ στο τουρ­νουά της Μαδρί­της, γρά­φο­ντας ιστορία.

Και αυτό για­τί αφε­νός έγι­νε ο νεό­τε­ρος τενί­στας που έχει κερ­δί­σει ποτέ τον Ισπα­νό, τον Ρότζερ Φέντε­ρερ και τον Νόβακ Τζό­κο­βιτς (θα τον αντι­με­τω­πί­σει στον τελι­κό της Μαδρί­της) και αφε­τέ­ρου επει­δή «σκαρ­φά­λω­σε» στο νού­με­ρο 7 της παγκό­σμιας κατά­τα­ξης, νού­με­ρο το οποίο είναι το υψη­λό­τε­ρο το οποίο έχει βρε­θεί ποτέ Έλλη­νας τενίστας.

Το ματς διήρ­κε­σε πάνω από 2,5 ώρες και ο Ράφα Ναδάλ είχε τη συμπα­ρά­στα­ση και των συμπα­τριω­τών του στις εξέ­δρες, παρό­λα αυτά ο Έλλη­νας πρω­τα­θλη­τής ήταν απο­φα­σι­σμέ­νος να πάρει την πρό­κρι­ση για τον τελι­κό και τα κατά­φε­ρε, επι­κρα­τώ­ντας 6–4, 2–6, 6–3.

Στον τελι­κό ο Στέ­φα­νος θα αντι­με­τω­πί­σει τον «θρύ­λο» Νόβακ Τζό­κο­βιτς και με νίκη θα ανέ­βει ακό­μη ψηλό­τε­ρα στην παγκό­σμια κατάταξη.

«Η πιο ωραία νίκη μου»

Με το…χαμόγελο μέχρι τ΄ αυτιά, ο Στέ­φα­νος Τσι­τσι­πάς, εμφα­νί­σθη­κε από­λυ­τα ικα­νο­ποι­η­μέ­νος, λίγο μετά την ιστο­ρι­κή νίκη του επί του Ράφα Ναδάλ, στον ημι­τε­λι­κό του διε­θνούς τουρ­νουά τένις, που φιλο­ξε­νεί­ται στην Μαδρίτη.

«Είναι ένας από τους καλύ­τε­ρους αγώ­νες της ζωής μου», δήλω­σε ο Ελλη­νας πρωταθλητής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο