Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εθνική Μπάσκετ: Με πρωταγωνιστή τον Γιάννη σάρωσε την Ισπανία με 86–70 στο ΟΑΚΑ

Μπρο­στά σε 17.000 θεα­τές στο ΟΑΚΑ, μέσα στον… Αύγου­στο, η εθνι­κή εντυ­πω­σί­α­σε στο πρώ­το φιλι­κό προ­ε­τοι­μα­σί­ας της ενό­ψει του Ευρω­μπά­σκετ 2022, επι­κρα­τώ­ντας της Παγκό­σμιας Πρω­τα­θλή­τριας Ισπα­νί­ας, με 86–70.

“One man show” από τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο που σημεί­ω­σε double double με ρεκόρ καριέ­ρας σε πόντους στις εθνι­κές ομά­δες με 31 (7/10 βολές, 9/10 δίπο­ντα, 2/3 τρί­πο­ντα), αλλά και 10 ριμπά­ουντ, 3 ασίστ, 1 κλέ­ψι­μο, 7 κερ­δι­σμέ­να φάουλ και 38 βαθ­μούς στο σύστη­μα αξιο­λό­γη­σης, σε 20:33 λεπτά συμμετοχής.

Η «επί­ση­μη αγα­πη­μέ­νη» έπαι­ξε εξαι­ρε­τι­κή άμυ­να και με ομα­δι­κό­τη­τα και ταχύ­τη­τα παρου­σί­α­σε υψη­λό θέα­μα, σε ένα παι­χνί­δι στο οποίο πάντως και οι δύο ομά­δες είχαν σημα­ντι­κές απου­σί­ες. Ο Τάι­λερ Ντόρ­σεϊ πρό­σθε­σε 11 πόντους με 4 ασίστ, ο Αγρα­βά­νης είχε 9 πόντους και 3 ριμπά­ουντ, ενώ 7 πόντους και 4 ασίστ ήταν η συνει­σφο­ρά του Νικ Καλά­θη, με τον Κώστα Αντε­το­κούν­μπο να σημειώ­νει επί­σης 7 πόντους.

Από τους Ίβη­ρες πρώ­τος σκό­ρερ ανα­δεί­χτη­κε ο Βίλι Ερναν­γκό­μεθ με 15 πόντους, 10 πρό­σθε­σε ο Χάι­με Πρα­δί­για και από 8 πόντους είχαν οι Ντά­ριο Μπρι­θου­έ­λα και Σεμπα­στιάν Σάιθ.

Δεν αγω­νί­στη­καν οι Κώστας Σλού­κας και Γιώρ­γος Παπα­γιάν­νης λόγω τραυ­μα­τι­σμού, ενώ οι Μωραϊ­της και Κου­ζέ­λο­γλου έμει­ναν εκτός δωδε­κά­δας από τον Ομο­σπον­δια­κό τεχνι­κό Δημή­τρη Ιτού­δη. Η Ισπα­νία παρα­τά­χθη­κε χωρίς τους Σέρ­χιο Ροντρί­γκεθ, Ρίκι Ρού­μπιο, Ουσμάν Γκα­ρού­μπα και Σέρ­χιο Γιουλ.

Η εθνι­κή αντι­με­τω­πί­ζει την Πέμ­πτη (11/8, 20:30) επί ισπα­νι­κού εδά­φους τους Ίβη­ρες, σε νέα φιλι­κή ανα­μέ­τρη­ση, στο πλαί­σιο της προ­ε­τοι­μα­σί­ας των δύο ομά­δων για το Ευρω­μπά­σκετ 2022. Ακο­λου­θεί το τουρ­νουά «Ακρό­πο­λις», από τις 17 έως τις 19 Αυγού­στου, στο οποίο η Ελλά­δα θα αντι­με­τω­πί­σει κατά σει­ρά τις Πολω­νία, Γεωρ­γία και Τουρκία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο