Συντάκτης atexnos.gr

Επικαιρότητα
Περιστέρι: Εκπρόσωποι του κοινού υποψηφίου ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ Παχατουρίδη εξυπηρετούν ναζί ψηφοφόρο

Εκπρό­σω­ποι του κοι­νού υπο­ψη­φί­ου ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ εξυ­πη­ρε­τούν ναζί ψηφο­φό­ρο. Το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε πριν λίγο σε εκλο­γι­κό τμήμα…

Διεθνή
Kομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ: Η ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου φέρει πλήρη ευθύνη για την κλιμάκωση του πολέμου

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της ακρο­δε­ξιάς κυβέρ­νη­σης Νετα­νιά­χου, που εντεί­νει και διαιω­νί­ζει την κατο­χή και τον εποι­κι­σμό παλαιστινιακών…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Πρωτοφανής ανοχή των παρατάξεων ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στην επίθεση στον Β. Τομπουλίδη από φασιστοειδή

Την πρω­το­φα­νή ανο­χή της επί­θε­σης στον Βασί­λη Τομπου­λί­δη από ομά­δα φασι­στοει­δών, από τις παρα­τά­ξεις ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει…

Πολιτική
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Φτάνει με τον κ. Καϊτεζίδη και τους μιμητές του! Τώρα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»!

Μήνυ­μα προς το λαό του Δήμου Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη, ενό­ψει των εκλο­γών της Κυρια­κής, απευ­θύ­νει με σύντο­μο μήνυ­μά του ο υπο­ψή­φιος δήμαρχος…

Επικαιρότητα
Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης: «Δεν περνά η καταστολή κι ο εκφοβισμός! Στην κοινή πάλη κι αλληλεγγύη μεταναστών και σουηδικού λαού η διέξοδος»

Ανα­φο­ρι­κά με τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στην Σου­η­δία, τη αυξη­μέ­νη δρά­ση εγκλη­μα­τι­κών συμ­μο­ριών, τις δολο­φο­νί­ες και την πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης να…