Συντάκτης atexnos.gr

Επικαιρότητα
Λακωνία: Άθλια καπηλεία του Γρ. Λαμπράκη και των αγώνων του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ως «πρό­κλη­ση για κάθε αγω­νι­στή, προ­ο­δευ­τι­κό, δημο­κρά­τη» χαρα­κτη­ρί­ζει την κίνη­ση του Σταύ­ρου Αρα­χω­βί­τη, πρώ­ην βου­λευ­τή, πρώ­ην υπουρ­γού και τομε­άρ­χη Αγροτικής…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας παθαίνει… «μπλακ άουτ» σε εκπομπή (LubenTV VIDEO)

Χιου­μο­ρι­στι­κό βίντεο του LubenTV με υπο­ψή­φια του κόμ­μα­τος «Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας» στη Μαγνη­σία να αδυ­να­τεί — στην κυριο­λε­ξία — να απαντήσει…

Επικαιρότητα
Υπόθεση Γεωργούλη: Υπέρ της άρσης της ασυλίας η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου

Υπέρ της άρσης της ασυ­λί­ας του ευρω­βου­λευ­τή Αλέ­ξη Γεωρ­γού­λη, που εκλέ­χτη­κε με τον ΣΥΡΙΖΑ, τάχθη­κε ομό­φω­να η Επι­τρο­πή Νομι­κών Υποθέσεων…

Επικαιρότητα
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει για συνεργάτη τον παραχαράκτη της ιστορίας της ΕΑΜικής Αντίστασης και του ΔΣΕ, Μαραντζίδη

Τον ΣΥΡΙΖΑ, που επι­λέ­γει για συνερ­γά­τη του τον παρα­χα­ρά­κτη της Ιστο­ρί­ας της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ, Μαραν­τζί­δη, καταγ­γέλ­λει το…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ενα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα στον κλάδο που ο Κ. Μητσοτάκης μετέτρεψε σε προεκλογικό ντεκόρ

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα» στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη Περά­μα­τος, του Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώ­νει τα…