Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευαγγελία Σαμιωτάκη

Στις 11 Μαρ­τί­ου 2017 πέθα­νε σε ηλι­κία 83 ετών η γνω­στή ηθο­ποιός Ευαγ­γε­λία Σαμιω­τά­κη, σύντρο­φος ζωής του αεί­μνη­στου Σπύ­ρου Καλογήρου.

Η Ευαγ­γε­λία Σαμιω­τά­κη γεν­νή­θη­κε το 1934 στη Λαμία. Στα 18 της παντρεύ­τη­κε τον Σπύ­ρο Καλο­γή­ρου με τον οποίο απέ­κτη­σαν ένα γιο, τον Κωνσταντίνο.

Ήταν από­φοι­τη του Εθνι­κού Θεά­τρου και είχε παί­ξει σε πολ­λές ελλη­νι­κές ται­νί­ες και σε θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις, συχνά με τον σύζυ­γό της με τον οποί­ον συνερ­γά­στη­καν κυρί­ως μετά τη δεκα­ε­τία του 1980, όταν έκα­ναν τον δικό τους θία­σο, ανε­βά­ζο­ντας παρα­στά­σεις και πραγ­μα­το­ποιώ­ντας περιο­δεί­ες. Μερι­κές από τις ται­νί­ες που έπαι­ξε ήταν “Η νεράι­δα και το παλι­κά­ρι» (1969), «Η παρι­ζιά­να, (1969), «Δικτά­τωρ Καλεί Θανά­ση» (1973), «Γυναι­κο­κρα­τία» (1973), «Ο άνθρω­πος που έτρε­χε πολύ» (1973), «Καθέ­νας με την τρέ­λα του…» (1980) κ.ά.

Στο θέα­τρο συνερ­γά­στη­κε με το Εθνι­κό Θέα­τρο σε ρόλους κλα­σι­κού και σύγ­χρο­νου ρεπερ­το­ρί­ου, με το ΚΒΘΕ και με τους θιά­σους των σκη­νο­θε­τών Αδα­μα­ντί­ου Λεμού και Αλέ­ξη Σολο­μού. Εμφα­νί­στη­κε σε παρα­στά­σεις θιά­σων του εμπο­ρι­κού θεά­τρου και συνερ­γά­στη­κε με συνα­δέλ­φους της, όπως ο Διο­νύ­σης Παπα­γιαν­νό­που­λος, ο Σωτή­ρης Μου­στά­κας, ο Νίκος Ρίζος, η Σμα­ρού­λα Γιού­λη και ο Θύμιος Καρακατσάνης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο