Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Δεν θυμάμαι να μιλούσατε τόσο όταν η χώρα μου βομβαρδιζόταν το 1999»

Την υπο­κρι­σία των μέσων ενη­μέ­ρω­σης ανέ­δει­ξε ο Ζέλι­κο Ομπρά­ντο­βιτς, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι όλοι αυτοί που σήμε­ρα χύνουν κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία σιω­πού­σαν όταν το ΝΑΤΟ βομ­βάρ­δι­ζε την Γιου­γκο­σλα­βία πριν 23 χρόνια.

«Είμαι 62 ετών, δεν είναι ο πρώ­τος πόλε­μος που βλέ­πω. Θυμά­μαι πολ­λά, δεν θυμά­μαι όμως να μιλού­σα­τε τόσο πολύ όταν η χώρα μου βομ­βαρ­δι­ζό­ταν το 1999» δήλω­σε ο προ­πο­νη­τής της Παρ­τι­ζά μετά το τέλος του αγώ­να της ομά­δας του απέ­να­ντι στην λιθουα­νι­κή Λιετ­κα­μπέ­λις, όταν δημο­σιο­γρά­φος του ζήτη­σε ένα σχό­λιο για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, θυμί­ζο­ντας την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση του ΝΑΤΟ, που δια­μέ­λι­σε τη Γιουγκοσλαβία.

Ο Σέρ­βος τεχνι­κός θύμι­σε επί­σης ότι «Είχα­με το Ιράκ, το Αφγα­νι­στάν, την Συρία. Σαν άνδρας, είμαι ενά­ντια σε κάθε πόλε­μο, ακό­μη και με έναν νεκρό, πρό­κει­ται για τραγωδία».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο