Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέλαμε και ιμάμη να μας το πει;

«Οι σχέ­σεις Τουρ­κί­ας — ΝΑΤΟ παρα­μέ­νουν ισχυ­ρές». Αυτό μας είπε από τη Νέα Υόρ­κη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, προ­α­ναγ­γέλ­λο­ντας νέα στρα­τιω­τι­κή εισβο­λή στη Συρία. Λίγο πριν μιλή­σουν με τον Ντ. Τραμπ για τη φιλία
Τουρ­κί­ας — ΗΠΑ, ο Ερντο­γάν θύμι­σε μέσω Reuters ότι «οι ΗΠΑ απο­τε­λούν ένα στρα­τη­γι­κό εταί­ρο της Τουρ­κί­ας». Ο Ερντο­γάν φυσι­κά δεν παρέ­λει­ψε να ανα­φερ­θεί στα ζητή­μα­τα που κυριαρ­χούν στους ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κούς δια­γκω­νι­σμούς των δύο συμ­μά­χων, αλλά και του αντί­στοι­χου σκη­νι­κού με Βερο­λί­νο και Βρυ­ξέλ­λες. Πέρα όμως από τις σκλη­ρές ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κές κόντρες στην ολο­μέ­τω­πη επί­θε­ση κατά των λαών, συμ­φω­νούν και αντι­πα­λεύ­ουν μετα­ξύ τους και για το δια­μοι­ρα­σμό της λεί­ας. «Οι σχέ­σεις της Τουρ­κί­ας με το ΝΑΤΟ παρα­μέ­νουν ισχυ­ρές, παρά την αγο­ρά S‑400 από τη Ρωσία», είπε ο Ερντο­γάν στο Reuters. Θέλα­με και παπά… συγγνώμη
και ιμά­μη να μας το πει;

Γκά­νταλφ / Χαραυγή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο