Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΙΚΑΡΙΑ — Ν. Λαρδάς: Να συνεχίσει ο δήμος την αγωνιστική διεκδικητική πορεία του

Στον Β’ γύρο περ­νά­ει και η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» της Ικα­ρί­ας, καλώ­ντας το λαό να εκλέ­ξει ξανά την αγω­νι­στι­κή δημο­τι­κή αρχή. Σε δήλω­σή του ο Νίκος Λαρ­δάς, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», καλεί το λαό της Ικα­ρί­ας, «που έβγα­λε ξανά το ΚΚΕ πρώ­το κόμ­μα στις ευρω­ε­κλο­γές, με ποσο­στά άνω του 33%, την ερχό­με­νη Κυρια­κή να ολο­κλη­ρώ­σει αυτό το βήμα, επα­νε­κλέ­γο­ντας τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” στη δημο­τι­κή αρχή. Για να συνε­χί­σει ο δήμος την αγω­νι­στι­κή, διεκ­δι­κη­τι­κή πορεία του. Καλού­με τον ικα­ριώ­τι­κο λαό, ανε­ξάρ­τη­τα από την επι­λο­γή που έκα­νε την πρώ­τη Κυρια­κή, να έρθει ξανά μαζι­κά στις κάλ­πες και να στεί­λει μήνυ­μα μάχης για το δίκιο του, με τη δημο­τι­κή του αρχή στην πρώ­τη γραμ­μή της πάλης».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο