Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιστορία έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας κατακτώντας το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό στους κρίκους

Ιστο­ρία έγρα­ψε στη Γλα­σκό­βη ο Λευ­τέ­ρης πετρού­νιας κατα­κτώ­ντας το τέταρ­το συνε­χό­με­νο ευρω­παϊ­κό χρυ­σό τίτλο στους κρίκους.

Ο μεγά­λος Έλλη­νας αθλη­τής συγκε­ντρώ­νο­ντας 15.466 β. έγρα­ψε ιστο­ρία, καθώς με την κατά­κτη­ση του χρυ­σού ισο­φά­ρι­σε το ρεκόρ του θρυ­λι­κού Ιτα­λού Γιού­ρι Κέκι και μπή­κε στο πάν­θεο με τους επτά κορυ­φαί­ους σπε­σια­λί­στες στην 63χρονη ιστο­ρία του θεσμού.

Κι αυτό για­τί από το 1955 μέχρι σήμε­ρα, μόλις έξι αθλη­τές έχουν κατορ­θώ­σει να κατα­κτή­σουν τέσ­σε­ρα ή περισ­σό­τε­ρα χρυ­σά μετάλ­λια στο ίδιο όργανο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο