Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλές διακοπές…

Γρά­φει ο 2310net //

Ραντε­βού τον Σεπτέμβρη

Τζι­χα­ντι­στές απο­κε­φά­λι­σαν αρχαιο­λό­γο και τον κρέ­μα­σαν από μια κολώνα.

Δεκά­δες χιλιά­δες πρό­σφυ­γες βρί­σκο­νται στην Ελλά­δα ψάχνο­ντας να βρουν μια χώρα να επιβιώσουν

Ο Ερντο­γάν βομ­βαρ­δί­ζει Κούρ­δους σαν να παί­ζει σε βιντεοπαιχνίδι

Είναι ο Τσί­πρας ο πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κός νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρος ηγέτης;

Δολο­φο­νί­ες, βομ­βι­στι­κές επι­θέ­σεις, απα­γω­γές και εκτε­λέ­σεις γίνο­νται παντού

Ο υπο­ψή­φιος προ­έ­δρος των ΗΠΑ, βαθύ­πλου­τος Ντό­ναλτ Τραμπ θέλει να διώ­ξει όλους τους μετανάστες

Σε πόσες φορές ΠΑΣΟΚ απο­κτά κανείς αντισώματα;

Τυφώ­νες, πλημ­μύ­ρες, καταστροφές

Οι τιμές ανε­βαί­νουν. Τα σού­περ­μάρ­κετ μοιά­ζουν με κοσμηματοπωλεία

Η Τρόι­κα έγι­νε Κουαρ­τέ­το. Το Κουαρ­τέ­το είναι φίλοι μας

Απο­γοη­τευ­μέ­νος κόσμος από τον ΣΥΡΙΖΑ βρί­σκει ελπί­δα στο πρό­σω­πο του Λαφα­ζά­νη και μετά θα ανα­ρω­τιέ­ται για­τί είναι στρα­βός ο γιαλός

Βότσα­λο ή ψιλή άμμος;

Με αυτές τις σκέ­ψεις σας απο­χαι­ρε­τώ για ολι­γο­ή­με­ρες καλο­και­ρι­νές διακοπές.

Ραντε­βού στα γου­να­ρά­δι­κα. Τον Σεπτέμβρη…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο