Περιήγηση: 2310net

Απόψεις
Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηθική

Γρά­φει ο 2310net // Γελάω αυτά­ρε­σκα, σαρ­δό­νια και σαρ­κα­στι­κά με όσους δηλώ­νουν προ­δο­μέ­νοι από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όμως όσο πιο…

Απόψεις
Για τις άδειες των καναλιών

Ελπί­ζω, αν και δεν είμαι καθό­λου αισιό­δο­ξος, ότι αυτή η δια­δι­κα­σία θα γίνει η αφορ­μή να γίνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το όνει­ρο: να κλεί­σου­με την tv και να ανοί­ξου­με κανέ­να βιβλίο!