Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ Πέμπτη 9/1/2020

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ Πέμ­πτη 9 Ιανουα­ρί­ου 2020: €800.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση (ΠΕΜΠΤΗΣ 9/1/2020) μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώ­θη­κε κατά τη σημε­ρι­νή δια­λο­γή της 2085ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο