Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 5/4/2022: Δείτε LIVE την κλήρωση και πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ  5/4/2022- Κλή­ρω­ση 2423: Ένα (1) τυχε­ρό δελ­τίο βρέ­θη­κε στην 1η κατη­γο­ρία (5+1) κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2422ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ που κερ­δί­ζει το ποσό των €4.579.395,86 και το οποίο φέρει και δέκα­εν­νέα (19) επι­τυ­χί­ες στη 2η κατη­γο­ρία (5) όπου η κάθε επι­τυ­χία κερ­δί­ζει από €4.953,93. Σήμε­ρα θα έχου­με τυχε­ρό δελ­τίο ή τζακ ποτ;

Δεί­τε LIVE την κλή­ρω­ση και λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

 10    1    23    31    19

και αριθ­μός τζό­κερ:    20

 

vivlio mpelogiannis

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο