Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυριακές ανοιχτά…

Κι ενώ οι όμορ­φοι άνθρω­ποι όμορ­φα καί­γο­νται, τα πολυ­κα­τα­στή­μα­τα στο κέντρο της Αθή­νας παρα­μέ­νουν ανοιχτά,
μέχρι τελι­κής πτώ­σης των εργαζομένων…
Πλή­θος υπο­ψή­φιων κατα­να­λω­τών υπο­στη­ρί­ζουν την υπο­ψη­φιό­τη­τα τους, καθώς αν τους γυρί­σεις ανά­πο­δα δεν πέφτει ούτε τάλαρο…
Να πέσει η συγκυ­βέρ­νη­ση να μπού­με να ψωνί­ζου­με, να πέσει χρή­μα στην αγορά…
Έπε­σε ξανά το σύνθημα:
ΕΡΓΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΕΦΤΑ
ΜΑΓΑΖΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ

Μαρία του 19ου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο