Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΩΡΟΥ: Αυτοσύσταση

ΑΥΤΟΣΥΣΤΑΣΗ
Φίλοι αυτο­συ­στή­νο­μαι
μιας και επικοινωνούμε,
και εύχο­μαι όλοι μαζί
να διαλογιστούμε.
Με δίχως αναζήτηση
και προβληματισμό,
χωρίς αγώ­να ‚στο­χα­σμό,
παι­δεία, ανθρωπισμό,
θα ‘μαστε πάντα υπόδουλοι
στον καπιταλισμό.
Ως Κεφαλ­λή­νας γνήσιος
εγώ θα σατιρίζω,
όλα τα τεκταινόμενα
όπως τα προσεγγίζω.
Για­τί η ζωή ευτράπελα
πολ­λά παρουσιάζει,
κι όταν τα διακωμωδείς
κάτι μπο­ρεί ν’ αλλάζει.
Κοι­νω­νι­κές, πολιτικές,
δρά­σεις κι αναφορές,
στό­χο θα έχουν τις στρεβλές
τους, συμπεριφορές.
Με μαζι­κή αντίδραση
παίρ­νου­με τα ηνία,
για παναν­θρώ­πι­νη ζωή,
σε νέα κοινωνία.
D.ARMODOROS
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο