Περιήγηση: D. ARMODOROS

Ποίημα
ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ

Αγα­πά­ει την πατρί­δα και τα ιερά και όσια τη σημαία έχει ασπί­δα το δια­λα­λεί δημό­σια. Καταγ­γέλ­λει όποιον ξεφεύ­γει και δηλώνει…

Ποίημα
ΑΛΑΛΟΥΜ

Ν’ απαλ­λα­γού­με απ’ τον ιό που τη ζωή μας τρώ­γει για­τί ετρε­λα­θή­κα­νε κι οι λοι­μω­ξιο­λό­γοι. Πότε μας λένε τα παιδιά…

Ποίημα
ΠΑΝΤΟΥ ΦΩΤΙΕΣ

Κάψε­τε δάση στα βου­νά, ρημάξ­τε πεδιά­δες για να πλου­ταί­νουν πιο πολύ μια χού­φτα δολο­φό­νοι κάψε­τε πόλεις και χωριά αδί­στα­χτοι φονιάδες…

Ποίημα
ARMODOROS: Μέρα μνήμης

Εννιά του Μάη, επέ­τειος της νίκης των λαών με αίμα ποτι­σμέ­νης υπό των φασι­στών. Ημέ­ρα περι­συλ­λο­γής μέρα τιμής και μνήμης…

Ποίημα
ΗΡΩΕΣ

Θυμά­στε βοθρο­λύμ­μα­τα και τι υβρε­ο­λό­για που ‘ριχναν απο τις TV εις τους για­τρούς ‘’λαμό­για’’; Για τους για­τρούς νοση­λευ­τές που ήταν…