Περιήγηση: D. ARMODOROS

Ατέχνως
Γκιλοτίνα

Στήσαν όλοι γκιλοτίνα Για το Μήτσο Κουφοντίνα. Είναι λέει όλο καμάρι Για το σαρανταπεντάρι. Έχουν πλέρια την μήνιν Κι επιλεκτική…