Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπόνι και Κλάιντ

Μπό­νι Πάρ­κερ και ο Κλάιντ Μπά­ρο­ου, το θρυ­λι­κό δίδυ­μο ληστών, πάντα κατά­φερ­ναν να ξεφεύ­γουν από την αστυ­νο­μία, ωστό­σο η τύχη τους τούς εγκα­τέ­λει­ψε το 1934, όταν περι­κυ­κλώ­θη­καν από αστυ­νο­μι­κούς οι οποί­οι κυριο­λε­κτι­κά τους «γάζω­σαν»

Η Μπόνι Πάρκερ και ο Κλάιντ Μπάροου κείτονται νεκροί στο νεκροτομείο της Αρκάντια της Λουιζιάνα, το 1934Η Μπόνι Πάρκερ και ο Κλάιντ Μπάροου κείτονται νεκροί στο νεκροτομείο της Αρκάντια της Λουιζιάνα, το 1934

Η Μπό­νι Πάρ­κερ και ο Κλάιντ Μπά­ρο­ου κεί­το­νται νεκροί στο νεκρο­το­μείο της Αρκά­ντια της Λουι­ζιά­να, το 1934

Επί τέσ­σε­ρα χρό­νια, είχαν γίνει ο φόβος κι ο τρό­μος των νοτιο­δυ­τι­κών Πολι­τειών της Αμε­ρι­κής. Οι θρυ­λι­κοί ληστές τρα­πε­ζών των νότιων και μεσο­δυ­τι­κών ΗΠΑ σκο­τώ­θη­καν την ίδια μέρα μετά από ενέ­δρα ανδρών της αστυ­νο­μί­ας, οι οποί­οι «θέρι­σαν» το αυτο­κί­νη­το που επέ­βαι­ναν με 167 σφαίρες.

62

Την 1η Απρι­λί­ου του 1934 σκό­τω­σαν δύο αστυ­νο­μι­κούς στο Τέξας κι άλλον ένα, πέντε ημέ­ρες αργό­τε­ρα, στην Οκλα­χό­μα. Όμως, η επό­με­νη συμπλο­κή τους, στις 23 Μαΐ­ου του ίδιου χρό­νου, ήταν μοι­ραία και για τους δύο.

Το αυτοκίνητο των Μπόνι και Κλάιντ Μπάροου, έχει γίνει «κόσκινο» από τις σφαίρες των αστυνομικών που τους είχαν στήσει ενέδρα την προηγούμενη ημέρα, 23 Μαΐου 1934

Το αυτο­κί­νη­το των Μπό­νι και Κλάιντ Μπά­ρο­ου, έχει γίνει «κόσκι­νο» από τις σφαί­ρες των αστυ­νο­μι­κών που τους είχαν στή­σει ενέ­δρα την προη­γού­με­νη ημέ­ρα, 23 Μαΐ­ου 1934

Το love story των Μπό­νι και Κλάιντ έγι­νε ται­νία το 1967  από τον Άρθουρ Πεν, με τον Γουό­ρεν Μπί­τι και τη Φέι Ντά­να­γου­εϊ στους πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους. Η ται­νία γνώ­ρι­σε τερά­στια επι­τυ­χία, προσ­δί­δο­ντας στον Μπό­νι και την Κλάιντ δια­χρο­νι­κή αίγλη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο