Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Να σκοτώνονται οι λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ…»: Παρέμβαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάκρης στο καρναβάλι της Μακρακώμης

Παρέμ­βα­ση στο καρ­να­βά­λι της Μακρα­κώ­μης Φθιώ­τι­δας πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Μάκρης, με ένα εμπνευ­σμέ­νο δρώ­με­νο βασι­σμέ­νο στους δια­χρο­νι­κούς και δρα­μα­τι­κά επί­και­ρους στί­χους του κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Κώστα Βάρ­να­λη: «Να σκο­τώ­νο­νται οι λαοί για τ’ αφέ­ντη το φαΐ…».

Το δρώ­με­νο, το οποίο έχει «ντυ­θεί» μου­σι­κά με το γνω­στό τρα­γού­δι «Η Μπα­λά­ντα του Κυρ-Μέντιου», σε ποί­η­ση Κ. Βάρ­να­λη, μου­σι­κή Λου­κά Θάνου και με την αξε­πέ­ρα­στη ερμη­νεία του Νίκου Ξυλού­ρη, απο­τυ­πώ­θη­κε σε βίντεο που μπο­ρεί­τε να παρα­κο­λου­θή­σε­τε στο YouTube.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο