Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεκρός οικοδόμος εν ώρα εργασίας στο κέντρο της Αθήνας

Οικο­δό­μος σκο­τώ­θη­κε εν ώρα εργα­σί­ας. Το εργα­τι­κό δυστύ­χη­μα σημειώ­θη­κε σε ανα­καί­νι­ση κτι­ρί­ου, στη συμ­βο­λή των οδών Ακα­δη­μί­ας και Ομήρου.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, έπε­σε κομ­μά­τι μπε­τόν στο κεφά­λι του οικο­δό­μου (Ε.Γ., από την Αλβα­νία), με απο­τέ­λε­σμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο μετέ­βη κλι­μά­κιο της Ομο­σπον­δί­ας και του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Αθήνας.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο