Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάρ’ το αλλιώς…

Και συσ­σί­τια θα έχουμε!

Και μισθούς 400 ευρά!

Και ΕΝΦΙΑ­δες!

Και τις Κυρια­κές δουλειά!

Και χρέ­ος για να διαπραγματευόμαστε!

Και ΕΕ και ΝΑΤΟ να σφά­ζει τα παι­διά στην Παλαιστίνη

Και τους φασί­στες για να κάνου­με κομπρε­μί στα σωματεία!

Μα τον Του­τά­τη, πρώ­τη φορά βλέ­πω τέτοια «αρι­στε­ρά»

Η ελπί­δα ξεκί­νη­σε… αλλά «έστρι­ψε» δεξιά…

Μαρία του 19ου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο